Geomatics World

Geomatics World levert al drie decennia lang het allerlaatste nieuws en achtergronden op het gebied van geomatica in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de rest van de wereld. Geomatics World staat bekend als een leidende bron van informatie voor professionals in de geomatica en geniet de voorkeur van leden van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Geomatics Group.

Het wereldwijde lezerspubliek bestaat uit personen uit vele sectoren en specialismes, waaronder survey bedrijven, resellers, fabrikanten, civiele techniek, milieu, bosbouw, natuurlijke hulpbronnen, nutsbedrijven, consultancy, technische diensten, onderwijs, onderzoek, kadaster, overheid en land administratie.